แบรนด์ใน GreenShopCafe

GreenShopCafe.com เปิดกว้างสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผลิตและสร้างสรรค์สินค้ากรีนสินค้าออร์แกนิค สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ประเภทต่างๆ หากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการฝากขายสินค้ากับ GreenShopCafe คลิกที่นี่ เพื่อส่งข้อมูลแบรนด์และสินค้าเบื้องต้น พร้อมส่งรายละเอียดสินค้า ภาพ ราคาและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ (เช่น เลขที่อย เลขที่ใบรับอนุญาต ข้อมูลมาตรฐาน หนังสือรับรอง ฯลฯ) มาที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com หรือติดต่อ 025702146 ทีมงานจะพิจารณาแล้วติดต่อกลับโดยเร็ว


สินค้าที่ GreenShopCafe สนใจและยินดีพิจารณา
1) กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ ได้แก่ ของใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์/น้ำยาทำความสะอาดแบบอ่อนโยน ปลอดสารเคมี สิ่งทอ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้สำหรับเด็ก
2) สินค้ากลุ่ม Eco Friendly, Hand craft, Recycle
3) หนังสือ
4) ข้อเสนอประเภทดีล, บริการหรือกิจกรรม อาทิ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ คอร์สโยคะ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ฯลฯ