วิธีชำระเงิน (Payment method)

View: 34734

Payment

GreenShopCafe.com ใช้ระบบชำระด้วยบัตรเครดิต (Payment Gateway) และระบบชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11 Counter service) ของ บมจ.อิออน (ประเทศไทย) ซึ่งมีมาตรฐานสากล รองรับการชำระบัตรในประเทศของทุกธนาคาร ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ระบบป้องกัน Fraud ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีทีมงาน support ตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถวางใจได้ในความปลอดภัย 100%


The payment gateway that running on GreenShopCafe.com website is provided and operating by AEON (Thailand) PCL. The system support for the 2 major payments method 1) Online creditcard payment and 2) 7-11 Counter service. We believe the international level standard and highly secure fraud protection support team will leverage the trust of every customer for every order they place with GreenShopCafe.com.
GreenShopCafe มีช่องทางการชำระเงินดังนี้
(GreenShopCafe provides various payment methods as below)

1. ชำระโดยการโอนเงิน (Money Transfer)

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต (Online Credit Card)

3. ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service 7-11)

4. ชำระผ่าน Paypal (Paypal)


 

คำแนะนำสำคัญ
เพื่อไม่ให้พลาดการยืนยันรายการชำระเงินและการแจ้งเตือนต่างๆ จาก GreenShopCafe แนะนำลูกค้าโปรดบันทึกอีเมล์ info@greenshopcafe.com  ไว้ใน address book/contact list/save list หรืออื่นใด เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับเมล์จากเราทุกครั้ง (ไม่ตกไปใน junk/spam mailbox)

Important Remark:
Recommend to add email "info@greenshopcafe.com" into address book/contact list/save list or else to avoid missing or drop to junk/spam mailbox.
วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินจะอยู่ในขั้นตอนสั่งซื้อ ขั้นตอนสุดท้าย โดยลูกค้าต้องเลือกว่าจะชำระแบบใด1. ชำระด้วยการโอนเงินลูกค้าคลิกเลือกชำระด้วยการโอนเงิน และชำระเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ได้
และเมื่อชำระแล้ว ต้องแจ้งยืนยันการชำระกลับมาที่เราทันที
(If select "Bank Transfer", customer make a payment and confirm back to us immediately.  Money transfer options as below.)

วิธีโอน

1. โอนทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking)
2. ผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคาร  (ATM)
3. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bank Counter)


เลขบัญชีชำระเงิน
 

1) ธนาคารกรุงไทย
สาขาลาดปลาเค้า 41 ชื่อบัญชี บจก. พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 199-0-21672-2
Krung Thai Bank (KTB)
Saving account name: Pixel Planet Design Co., Ltd.
S/A no. 199-0-21672-2 Branch: Soi Ladprakao 41
 

2) ธนาคารกสิกรไทย

สาขาสี่แยกวังหิน ชื่อบัญชี บจก. พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 757-2-31087-0  
Kasikorn Bangko (KBANK)
Saving account name: Pixel Planet Design Co., Ltd.
S/A no. 757-2-31087-0 Branch: Wang Hin Junction

แจ้งยืนยันการชำระเงิน (Payment confirmation)

เมื่อลูกค้าโอนเงินแล้ว โปรด แจ้งผ่านแบบฟอร์ม (ขวา)  หรือด้วยวิธีต่างๆ ที่ท่านสะดวก (โทร, แฟกซ์, อีเมล์, sms) ทันที ไม่ควรให้ข้ามวัน มิฉะนั้นอาจล่าช้าในการตรวจสอบ ซึ่งมีผลต่อการส่งสินค้า
(Once Money Transfer is done, immediately confirm back to us via following channels)
  1. แจ้งทาง โทร. (by Phone) ที่ 02-570-2146 หรือ 081-6969-454
  2. แจ้งทาง แฟกซ์ (by Fax) ด้วย ATM slip หรือใบนำฝาก มาที่ 02-197-8437
  3. แจ้งด้วยภาพสแกนหรือถ่ายภาพ ATM slip หรือใบนำฝาก มาที่อีเมล์ info@greenshopcafe.com หรือ sms มาที่ 081-6969-454
    (Email pay-in slip)
  4. แจ้งทาง อีเมล์ ที่ info@greenshopcafe.com
  5. แจ้งทาง sms ที่เบอร์ 081-6969-454
  6. แจ้งผ่าน แบบฟอร์มด้านขวานี้ (Through Payment form below)

คำแนะนำสำคัญ

ควรส่ง SMS/อีเมล์ ยืนยันทุกครั้ง
เมื่อลูกค้าทำการโอนชำระเงินไม่ว่าจะผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet banking) หรือทาง ATM ก็ตาม ลูกค้าควร
สั่งให้แจ้งยืนยันการโอนทางอีเมล์
(มาที่ info@greenshopcafe.com) หรือ SMS (มาที่  081-6969-454) ด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อ
1) ความรวดเร็วในการตรวจสอบรายการของเรา
2) เป็นหลักฐานยืนยันการโอนสำหรับลูกค้า
เมื่อเราได้รับแจ้งดังกล่าวแล้ว ทีมงานสามารถตรวจสอบรายการเพื่อยืนยันการชำระเงินได้ทันที


กรณีตั้งโอนล่วงหน้า
กรณีลูกค้าชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการตั้งโอนล่วงหน้า เราจะยืนยันเมื่อได้รับยอดโอนเข้าบัญชีครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะดำเนินการเรื่องการจัดส่งให้ต่อไป
ลูกค้าท่านใดที่โอนด้วยวิธีนี้ โปรดแจ้งทีมงานถึงวันที่โอนออก-โอนเข้าและธนาคาร
 2. ชำระด้วยบัตรเครดิต (Credit Card payment)


GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิตของบ.อิออนประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของบริษัทอิออน มิใช่บนเว็บไซต์ GreenShopCafe จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด
การชำระด้วยบัตรมีขั้นตอนดังนี้ (Following process)


1) ลูกค้าเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต (ปุ่มสีแดง)

(Click "Credit Card" red button)

2) ลูกค้าระบุข้อมูลบัตร

(Fill up the card information)


3) Security OTP (One-time Password)

ลูกค้าระบุเลข OTP ที่ธนาคารผู้ออกบัตรจะส่งให้ท่านทางโทรศัพท์มือถือ
(Customer must get an OTP via mobile phone to verify) กรณีบัตรที่ไม่ได้ทำการ Activate ลูกค้าต้อง Activate เสียก่อน
ตัวอย่างหน้าจอด้านล่างนี้  (หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน)
(Inactivated credit card may not be allowed.
Customer have to process this first before use.
Any info related to this action, please contact card issuer.
The card activate function mostly applied for Thai customer with local card issuer only, Interanational customer not included.)


4) ยืนยัน เมื่อชำระผ่าน  (Complete with thanks)

ระบบจะไปยังหน้ายืนยันการได้รับชำระ และลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันการทำรายการ (ตามตัวอย่างด้านล่าง)
(Once the payment is done, thank you message show as sample.
At the same time, customer will receive a payment confirmation email)


กรณี ชำระเงินไม่ผ่าน (Incompleted payment)

ระบบจะแสดงหน้าจอตามตัวอย่าง

ชำระใหม่

ลูกค้าสามารถทำการชำระอีกครั้งได้ โดยคลิกที่ลิงค์ที่ระบุ (หรือลิงค์ที่ให้ไว้ใน Order Confirmataion อีเมล์ก็ได้

(If the payment does not complete for any reasons, system will show up a message as sample.
Customer allow to repay by click link shown on the page. Try another card may help.
Switch to another type of payment, money transfer or 7-11 counter service is allowed.)) 

3. ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service 7-11) GreenShopCafe เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยเพิ่มช่องทางชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ
ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการนี้ ต้องนำ "รหัส 15 หลักใต้บาร์โค๊ด ในใบแจ้งการชำระเงิน" ไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ลูกค้าจะได้รับรหัส 15 หลัก ได้จาก
1) หน้าเว็บเมื่อคลิกปุ่มเลือกชำระแบบนี้
2) คลิกปุ่มสร้างใบแจ้งชำระเงินในเมล์ Order Confirmation

หมายเหตุ
1. ลูกค้าที่เลือกชำระวิธีนี้และได้รับรหัส 15 หลักแล้ว ต้องชำระภายใน 7 วัน หากพ้นจากนั้นจะใช้รหัสชุดนั้นชำระอีกไม่ได้
2. หากพ้นกำหนด 7 วันแล้ว ลูกค้าสามารถขอออกเลขรหัสชำระใหม่ได้ (ดูวิธีการขอรหัสในเมล์ตอบรับการสั่งซื้อ)
3. ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 15 บาท ณ จุดชำระ
4. ลูกค้าเมื่อชำระแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนมาที่ GreenShopCafe อัตโนมัติ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งกลับมาให้เราทราบแต่อย่างใด
5. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินใหม่ได้ แม้ว่าจะได้ทำการขอรหัสชำระไว้แล้วก็ตาม
กล่าวคือลูกค้าอาจเปลี่ยนเป็นการชำระด้วยบัตรเครดิต หรือโอนเงิน แทนก็ได้


GreenShopCafe give a convenience payment option via 7-11 Counter Service from now on. To do that, show up the "15 digits bill number" and paid.
Here is how to get the "15 digits bill number"
1) From the "Confirm Order" page on shopping process.
2) Click a link at "Cash at Counter Services Pay@all by AEON" in an Order Confirmation email.

Remark
1) Limit for 7 days after 15 digits is generated.
2) New 15 digits can regenerate after expiration.
3) 15 THB service charge at the counter.
4) If payment is done, auto alert confirmation send to GreenShopCafe.
5) Customer can switch to another payment method of Money transfer or Credit card anytime.


1) ลูกค้าเลือกชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ปุ่มสีฟ้า)
(Select "Counter Service" payment blue button)2) ระบุรายละเอียดลูกค้า
(Fill up an information)

3) ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยัน


3) ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยัน
(Final review and confirm)


4) ลูกค้าพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน Pay@all  เพื่อนำ "รหัส 15 หลักใต้บาร์โค๊ด"  ไปชำระที่ Counter service 7-11
(Bring the "15 digits bill number" to pay at 7-11 Counter Service throughout Thailand)
5) ลุกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันการเลือกชำระด้วย Pay@all พร้อมรหัสใบชำระเงิน
(Customer receive Pay@all bill email with "15 digits bil number" )

6) เมื่อลูกค้าชำระที่เคาน์เตอร์ 7-11 แล้ว
ระบบจะแจ้งมาที่ GreenShopCafe อัตโนมัติ
ลูกค้าไม่ต้องแจ้งเราแต่อย่างไร
(Once payment at 7-11 counter services is done, settlement update to our system. No further action need from you.  Below is the page shown an confirmation message)
4. ชำระผ่าน Paypalลูกค้าที่ต้องการชำระด้วย Paypal  ให้คลิกเลือก "ชำระด้วยการโอนเงิน"
จากนั้นไปที่บัญขี Paypal  แล้วเลือก "ส่งเงิน (Send money)" มาที่อีเมล์  info@greenshopcafe.com  เมื่อได้รับชำระแล้ว ทีมงานจะแจ้งยืนยันให้ทราบ
(To pay by Paypal, customer select "Bank Transfer" to complete the order in the first place. Later you can access your Paypal account and send money to info@greenshopcafe.com.)

 

ตรวจสอบสถานะ


ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ, สถานะชำระเงิน,สถานะการจัดส่งและคะแนนสะสม

ลูกค้าตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าได้
1. เข้าไปที่ บัญชีสมาชิกของลูกค้า  >  ประวัติการสั่งซื้อ (Order history)
2. ในแถว "ชำระเงิน" คลิกที่ไอคอน    เพื่อดูรายละเอียดการชำระเงิน
3. ในแถว "จัดส่ง" คลิกที่ไอคอน    เพื่อดูรายละเอียดจัดส่ง, เลขที่พัสดุ

พบปัญหาการใช้งาน สอบถาม/ติดต่อ อีเมล์มาที่ info@greenshopcafe.com 
หรือโทร 02-570-2146,  081-6969-454