ช็อปช่วยชาติ ที่ GreenShopCafe.com ได้มากกว่าแค่ใบเสร็จ
We accept
GreenShopCafe » Brands » Puffguin Organic พัฟกวิน ออร์แกนิค

puffguin


Puffguin (พัฟกวิน) เกิดจาก real-life parents ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษของลูกน้อย เฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสรรค์สร้างขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างพิถีพิถัน ผลิตภัณฑ์เป็น Organic & Natural 100% ปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายทุกชนิด ส่งเสริมสายใยผูกพันระหว่างครอบครัว ให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กอารมณ์ดี สนุกสนาน แข็งแรง ปลอดภัย แค่นี้แหละที่พ่อแม่อย่างเราๆ ต้องการ... 


Puffguin is made from organic & natural origin 100%, specially created for baby and sensitive skin. As a real-life parents, we realized how important it is to select only the best products with are safe for our baby. We carefully selected every single ingredient, paid high attention to every step of making process, in order to create a natural and organic product that is very gentle and safe for everyone. We believe that strong family relationship and bonding will help growing happy, cheerful and healthy kids. That is our ultimate goal, just like other parents  : )
Guarantee by real-life parents & dermatologist to keep lovely baby stay on fun. 

Puffguin (พัฟกวิน) เกิดจาก real-life parents ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษของลูกน้อย เฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสรรค์สร้างขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างพิถีพิถัน ผลิตภัณฑ์เป็น Organic & Natural 100% ปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายทุกชนิด ส่งเสริมสายใยผูกพันระหว่างครอบครัว ให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กอารมณ์ดี สนุกสนาน แข็งแรง ปลอดภัย แค่นี้แหละที่พ่อแม่อย่างเราๆ ต้องการ... 


Puffguin is made from organic & natural origin 100%, specially created for baby and sensitive skin. As a real-life parents, we realized how important it is to select only the best products with are safe for our baby. We carefully selected every single ingredient, paid high attention to every step of making process, in order to create a natural and organic product that is very gentle and safe for everyone. We believe that strong family relationship and bonding will help growing happy, cheerful and healthy kids. That is our ultimate goal, just like other parents  : )
Guarantee by real-life parents & dermatologist to keep lovely baby stay on fun.

comments powered by Disqus