แนะนำเพื่อน (Recommend to friend)

View: 6632เป็นโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน 
ลูกค้าหรือสมาชิกที่แนะนำเพื่อนมา สมัครเป็นสมาชิก กับเว็บไซต์ GreenShopCafe  
ผู้แนะนำ
จะได้รับ
1) คะแนนเพิ่ม 1,500 คะแนน/คน
* ตัวอย่าง เช่น แนะนำ 1 คนได้ 1,500  2 คน ได้ 3,000   เป็นต้น

2) กรณีลูกค้าที่แนะนำ สั่งซื้อสินค้า ผู้แนะนำ จะได้รับคะแนนเพิ่มในอัตรา x 5  ของยอดซื้อ
เช่น ลูกค้าที่ท่านแนะนำ ซื้อสินค้า เป็นมูลค่า 1,200 บาท  ผู้แนะนำ จะได้คะแนน  6,000 คะแนน
* ผู้แนะนำ จะได้คะแนนพิเศษนี้ เฉพาะรายการแรกที่สั่งซื้อเท่านั้น 

3) โปรแกรมแนะนำนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559

4) กรณีลูกค้าที่แนะนำ สมัครสมาชิกเป็นแบบ Pro Member  
ผู้แนะนำ จะได้รับคะแนนเพิ่มอีก  5,000 คะแนน


เงื่อนไขข้อตกลง
1) คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
2) คะแนนสะสมมีระยะเวลา 1 ปี 
3) ไม่จำกัดจำนวนผู้แนะนำ
4) ห้ามแนะนำไขว้กัน เช่น a แนะนำ b แล้ว ห้าม b ระบุว่า a แนะนำ


สิทธิ์คะแนนสะสม
คะแนนจะเปลี่ยนเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าได้
โดยอัตราส่วน 80 คะแนน = 1 บาท*
* อัตราส่วนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามโอกาส/โปรโมชั่น
** การใช้ส่วนลดจะอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อ
*** สมาชิก ตรวจสอบคะแนนได้ตลอดเวลาที่ส่วนสมาชิก