GreenShopCafe เลือกซื้อของดีๆ เข้าบ้าน

"เลือกซื้อของดีๆ เข้าบ้าน"

Coupon & โปรโมชั่น สัปดาห์นี้

วิธีสั่งซื้อ | วิธีชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อ/แจ้งปัญหา

GreenShopCafe > สมัครสมาชิก GreenShopCafe

สมัครสมาชิก GreenShopCafe (ฟรี)

 

ลูกค้าใหม่! สมัครสมาชิก ฟรี และ  รับ Green Bonus 1,500 คะแนน (ใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าได้ทันที)

 
Username & Password
Email
(ใช้เป็น username)
*
Password * (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร)
Confirm password *
ผู้แนะนำ ระบุชื่อ-นามสกุลผู้แนะนำท่าน (ถ้าไม่มีให้เว้นว่าง)
ที่อยู่ (Shipping Information)
ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท
ที่อยู่ เลขที่/ซอย
ถนน/หมู่บ้าน/อาคาร
*
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
ประเทศ
โทรศัพท์/มือถือ *
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขของเว็บไซต์แล้ว
(I confirm reading and agree to GreenShopCafe's terms & conditions
)