เกี่ยวกับเรา

 

เจตจำนงค์และความเป็นมา


เว็บไซต์กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe
เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ พฤศจิกายน 2552 (2009)  ด้วยเจตจำนงค์ที่ต้องการให้เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้บริโภคที่มองหาสินค้าออร์แกนิก สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าปลอดสารพิษ สินค้าวิถีธรรมชาติ รวมถึงสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน  ซึ่งสินค้าเหล่านี้เริ่มเป็นที่สนใจของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น  ผู้บริโภคที่ห่วงใยในสุขภาพ ใส่ใจที่จะเลือกสรรทางเลือกใหม่ๆ ให้กับตนเองและครอบครัว  สินค้าทางเลือกที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตแบบใหม่ ที่ให้คุณประโยชน์ในแง่มุมใหม่ๆ ที่สินค้าในกระแสหลักอาจไม่ตอบสนองได้  สินค้าทางเลือกเหล่านี้นี่เองคือกระแสใหม่ คือทางเลือกที่ใช่ที่สุดสำหรับผู้บริโภควันนี้และอนาคต


ไม่เพียงเพื่อผู้บริโภคเท่านั้น แต่กรีนช็อปคาเฟ่ของเราได้ขอเป็นทางเลือกของแบรนด์และผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่จะนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์หลากหลาย ที่มีสร้างสรรค์มาออกด้วยคุณภาพ ด้วยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และด้วยความตั้งใจที่สูงยิ่ง  เพื่อส่งมอบความดีงามเหล่านั้นสู่กลุ่มผู้บริโภคเหมาะสมเช่นกัน


รูปแบบธุรกิจ

 รูปแบบธุรกิจ 
GreenShopCafe เป็นธรุกิจรูปแบบร้านค้าออนไลน์ ให้บริการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์และบริการจัดส่ง Delivery  ไม่มีหน้าร้านแบบร้านค้าทั่วไป บริหารงานโดยบริษัทพิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ จำกัด  โดยรูปแบบการบริการเป็นดังนี้
 1. รับ คำสั่งซื้อสินค้า ผ่านหน้าเว็บไซต์ Facebook Line หรือผ่านแคตตาล็อก หรือทางโทรศัพท์
 2. รับ ชำระเงินค่าสินค้า ผ่านระบบการโอนเงินทาง ATM หรือ internet banking หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ 
 3. จัดส่งสินค้า ผ่านระบบไปรษณีย์ไทยและบริการจัดส่ง Delivery
 4. ลูกค้าที่สนใจสั่งสินค้า ผ่านเว็บไซต์ จะต้อง สมัครเป็นสมาชิก เพื่อบันทึกรายการซื้อเข้าระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการทำรายการ อ้างอิง ตรวจสอบ และเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการภายนอกในบางกรณี (เช่น การทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)
 5. ลูกค้าสมาชิก ดูประวัติการสั่งซื้อ รายการชำระเงิน รายละเอียดการจัดส่ง ได้ ตลอดเวลา
 6. GreenShopCafe กำหนดรูปแบบสมาชิกไว้หลายระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะมีสิทธิ์ประโยชน์ที่แตกต่างกันไป ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ รูปแบบประเภทสมาชิก 


Inventory

แนวทางการบริการ

คำแนะนำในการรับบริการ
GreenShopCafe ขอแนะนำให้ศึกษาเงื่อนไขการบริการให้ถี่ถ้วน ทั้งวิธีการบริการต่างๆ (ที่กล่าวข้างต้น), สิทธิพิเศษ, ตลอดจน
เวลาทำการ
 • GreenShopCafe เปิดบริการสั่งซื้อออนไลน์ / ชำระเงิน ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน/สัปดาห์
 • กำหนดเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น.
  เสาร์  8.00-12.00 น.
  หยุด - อาทิตย์ วันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์ และวันอื่นๆ ที่ประกาศเพิ่ม
 • GreenShopCafe กำหนดเวลาบริการจัดส่งสินค้า ไว้ตามรายละเอียดที่ระบุ
 • กรณีเร่งด่วน ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านอีเมล์ info@greenshopcafe.com ได้ตลอดเวลา

ออนไลน์เท่านั้น ไม่มีหน้าร้าน ไม่มีสาขา

GreenShopCafe ไม่มีสาขา 
GreenShopCafe ดำเนินการและบริหารกิจการโดยบริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ เท่านั้น เป็นร้านค้าออนไลน์ ที่จำหน่ายสินค้าผ่านรูปการสั่งซื้อทางออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือแคตตาล็อก หรือทางโทรศัพท์เท่านั้น  ไม่มีรูปแบบหน้าร้าน  จึงไม่มีสาขาอื่นๆ ทั้งที่เป็นร้านค้าหรือบนเว็บไซต์อื่นใด รวมทั้ง GreenShopCafe ไม่มีการแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลใดตัวแทนจำหน่ายทั้งสิ้น กรณีลูกค้าพบเห็นการอ้างชื่อ การใช้รูปแบบ ลักษณะ เครื่องหมายของ GreenShopCafe ตลอดจนการนำภาพสินค้าต่างๆ ไปใน ซึ่งอาจพบมากในเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมดล้วนเป็นการละเมิดทั้งสิ้น (เว้นแต่จะประกาศให้ทราบ) ฉะนั้นแนะนำว่าลูกค้าพึงหลีกเลี่ยง

ตัวแทนจำหน่าย
GreenShopCafe ยังไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในปัจจุบัน 
อนาคต โปรดติดตามข้อมูล

ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์

สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลด้านนี้ได้ที่โทร. 081-6969454

โอกาสและการร่วมธุรกิจ

GreenShopCafe.com เปิดกว้างสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผลิตและสร้างสรรค์สินค้ากรีนสินค้าออร์แกนิค สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ประเภทต่างๆ หากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการฝากขายสินค้า
 • โปรดส่งรายละเอียดสินค้า ภาพ ราคาและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ (เช่น เลขที่อย เลขที่ใบรับอนุญาต ข้อมูลมาตรฐาน หนังสือรับรอง ฯลฯ) มาเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ที่ อีเมล์ info@greenshopcafe.com  
 • แนะนำข้อมูลสินค้า/แบรนด์ เบื้องต้น ผ่าน หน้าแนะนำสินค้า
เมื่อได้รับข้อมูล ทีมงานจะพิจารณาและติดต่อกลับในภายหลัง ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์