ลิขสิทธิ์


ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

  1. GreenShopCafe.com สงวนสิทธิ์ในข้อมูล (ข้อความ ภาพถ่าย ภาพวาด) และองค์ประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้า ร้านค้าหรือยี่ห้อสินค้า ห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ตกแต่ง แก้ไข หรือด้วยวิธีการใดๆ ที่จะทำให้แตกต่าง บิดเบือนไปจากเดิม อันจะทำให้เข้าใจผิดว่ามิได้เป็นข้อมูลของ GreenShopCafe.com ตลอดจนห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย ส่งต่อ ไม่ว่าจะด้วยสื่อหรือวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
  3. สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ รวมทั้งตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ต่างๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์และบริการนั้น เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้นๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ ต่อการละเมิดสิทธิของสินค้า รวมทั้งตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ต่างๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์และบริการของเจ้าของสินค้าหรือบริการ
  4. GreenShopCafe.com ไม่มีสาขา ไม่มีตัวแทนจำหน่าย
    ประกาศไว้ ณ ทีนี้ว่า GreenShopCafe.com ดำเนินการและบริหารกิจการโดยบริษัท พิกเซล แพลนเน็ต ดีไซน์ เท่านั้น เป็นร้านค้าออนไลน์ ที่จำหน่ายสินค้าผ่านรูปการสั่งซื้อทางออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือแคตตาล็อก หรือทางโทรศัพท์เท่านั้น ไม่มีรูปแบบหน้าร้าน  จึงไม่มีสาขาอื่นๆ ทั้งที่เป็นร้านค้าหรือบนเว็บไซต์อื่นใด รวมทั้ง GreenShopCafe.com ไม่มีการแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลใดตัวแทนจำหน่ายทั้งสิ้น กรณีลูกค้าพบเห็นการอ้างชื่อ การใช้รูปแบบ ลักษณะ เครื่องหมาย ของ GreenShopCafe.com ตลอดจนการนำภาพสินค้าต่างๆ ไปใน ซึ่งอาจพบมากในเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมดล้วนเป็นการละเมิดทั้งสิ้น แนะนำว่าลูกค้าพึงหลีกเลี่ยง

    สอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลด้านนี้ได้ที่โทร. 0867891652

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์