Home : Green Story : Health

60 ข้อคิด คำสอนประจำตระกูล โชควัฒนา

นักธุรกิจคุณธรรม สั่งสมตั้งแต่เจ้าสัวเทียม สู่รุ่นลูก ส่งต่อรุ่นหลาน
'เราไม่ใช่ยกย่องที่ร่ำรวย แต่ที่คุณธรรมประจำตระกูล'

60 ข้อคิด คำสอนประจำตระกูล โชควัฒนา
 
60 ข้อคิด ที่ดีมาก ๆ ที่ คุณพ่อ บุญเกียรติ โชควัฒนา ได้รับ และส่งต่อมาให้ทาง Line : เอาไว้สอนตัวเอง สอนลูก สอนหลาน
60 คำสอนให้ลูก♡ถึงจะยาวหากสาวเข้ามาอยู่ในตัวได้จะเป็นยอดคน
 
๑. ลูกจงจำไว้ว่า… การไม่ต่อสู้ในบางกรณี 
กลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตาย
 
๒. ลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบ ด้วยความอยากของลูก 
แต่จงเลือกด้วยสติปัญญา และพิจารณาถึงประโยชน์ 
และโทษของมันเสียก่อน
 
๓. ลูกจงอย่าโกรธคนไม่ดี ที่จริงเขาก็อยากดีเหมือนกัน 
แต่เขาไม่เข้าใจว่า อะไรเป็นความดี…อะไรคือไม่ดี
 
๔. ลูกจะตำหนิ ติเตียนใคร ก็จงดูตนเองเสียก่อน 
อย่าให้เขาย้อนว่าเราได้
 
๕. ลูกจะเห็นว่า ผู้มีสัมมาคาระวะ จะพบแต่ความเจริญ 
การอ่อนน้อม เป็นคุณสมบัติของสุภาพบุรุษ 
การยกมือไหว้ผู้อื่นได้ คือการทำลาย ตัวกู-ของกู
 
  ๖. ลูกพึงเป็นคนแข็งแรง…ไม่แข็งกระด้าง 
ลูกพึงเป็นคนเรียบง่าย…ไม่มักง่าย 
ลูกพึงเป็นคนอ่อนโยน..ไม่อ่อนแอ
 
๗. ลูกควรคล่องแคล่วว่องไว 
เป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของครอบครัว
 
๘. เงินทองที่ลูกมี ยิ่งใช้ยิ่งหมดไป 
ปัญญาที่ลูกหาได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน
 
๙. ถ้าลูกทำเด่น จะถูกคนเขาเขม่นและสมน้ำหน้า 
ลูกจะพลาดท่าลงมา..เพราะความอยากเด่นอยากดัง
 
๑๐. ลูกจงจำไว้ว่า เงินทองเป็นของนอกกาย 
พ่อ แม่ สุขใจ เมื่อพี่น้องรักกัน
 
๑๑. ลูกจงโอนอ่อนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุม 
การพ่ายแพ้ด้วยศิลปะ ดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์
 
๑๒. ความกล้าหาญต้องประกอบด้วยสติปัญญา 
ถ้าลูกกล้าโดยไม่มีสติปัญญา เขาเรียกว่าคนบ้าบิ่น
 
๑๓. ลูกต้องทำทุกอย่างด้วยความสุจริต 
เมื่อสุจริต จิตผ่องใส 
เมื่อทุจริต จิตหมองไหม้
 
๑๔. ทรัพย์สมบัติ ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะให้แก่ลูก 
ความรู้และความประพฤติดีเท่านั้นที่พ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูก…อันเป็นที่รัก
 
๑๕. ลูกหลีกทางให้เขา ก็คือเปิดทางให้เราหลุดพ้นจากอันตราย 
ในที่สุดก็จะได้รับผลดีด้วยกัน ทั้งเขาและเรา
 
 
 

๑๖. ปลายทางสุดท้ายของความไม่พอคือ…ความทุกข์
 
๑๗. ลูกจงจำไว้ว่า…ผู้ที่ไม่ให้อภัยผู้อื่น คือผู้อ่อนแอทางจิตใจ 
การให้อภัยศัตรู คือการสร้างมิตร
 
๑๘. ถ้าผู้อื่นหลอกเรา เรารู้ง่ายและแก้ไขได้ง่าย 
แต่ถ้าลูกหลอกตัวลูกเอง รู้ยาก แก้ไขได้ยาก
 
๑๙. ลูกควรจำสิ่งที่ควรจำ ลืมสิ่งที่ควรลืม 
ทำสิ่งที่ควรทำ และต้องรู้ว่า 
สิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำทีหลัง
 
๒๐. เมื่อลูกสังเกตดู จะพบว่า ภายหลังเสียงหัวเราะ จะมีน้ำตา 
ภายหลังเสียน้ำตา จะเห็นแสงธรรม คือความจริงของชีวิต
๒๑. หกล้มเพราะก้าวเดินไปข้างหน้า ยังดีกว่าลูกยืนเต๊ะท่าอยู่กับที่ 
เพราะถ้าลูกยืนไม่ดี…ก็จักมีคนมาถีบให้ล้มอยู่ดี
 
๒๒. ลูกจงหาความสุขกับปัจจุบัน อย่าใฝ่ฝันถึงอนาคต
อย่าหมกอยู่กับอดีต จะทุกข์
 
๒๓. โชค…เข้าข้างผู้ที่มีความอ่อนน้อมเสมอ 
ถ้าลูกเป็นผู้น้อยที่นอบน้อมผู้ใหญ่ ใคร ๆ ก็รัก 
ถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจผู้น้อย ผู้น้อยก็มีความภักดี
 
๒๔. ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง 
ขอให้ลูกคิดอยู่เสมอว่า 
ถ้ามีสิ่งใดในโลก ที่ผู้อื่นทำได้ 
ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะทำไม่ได้
 
๒๕. ความโศกเศร้าเสียใจ มิได้ทำให้ใครได้รับประโยชน์อะไร 
นอกจากทำให้ศัตรูของเราดีใจและสมน้ำหน้า
 
๒๖. เมื่อพบภัยที่อยู่ข้างหน้า 
จงหนีเข้าหาพระดีกว่าหนีเข้าหาโจร 
ซึ่งโจรจักฉกฉวยโอกาสเอาจากเราเสมอ…อย่างคาดไม่ถึง
 
๒๗. คนเรามีความโลภทุกคน 
ถ้าโลภมาก…ก็จะทุกข์มาก 
ถ้าโลภน้อย…ก็จะทุกข์น้อย 
ถ้าไม่โลภ…ก็จะไม่ทุกข์
 
๒๘. ถ้าลูกประพฤติดี ลูกก็จะพบกับคนประพฤติดี 
ถ้าลูกประพฤติชั่ว ลูกก็จะพบกับคนประพฤติชั่ว 
ขอให้ลูกเลือกคบให้ถูกต้องเถิด ลูกจักเป็นคนที่โชคดี
 
๒๙. ลูกอย่ากลัวไปเลยว่า จะได้แต่งงานกับคนไม่ดี 
ถ้าลูกไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เล่น ไม่เที่ยว 
ลูกก็จะพบคู่ครองที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เล่น ไม่เที่ยวเช่นกัน
 
๓๐. ไม่ว่าคนหรือสัตว์ ต้องการคำอ่อนหวาน 
ลูกก็เช่นกัน ควรพูดคำอ่อนหวานแก่ผู้อื่น 
เมื่อลูกอ่อนหวานแก่ผู้อื่น ผู้อื่นก็จะอ่อนหวานกับลูก
 
๓๑. ลืมอะไรก็ลืมได้ แต่อย่าลืมตัว 
เสียอะไรก็เสียได้ แต่อย่าเสียคน 
ผิดอะไรก็ผิดได้ แต่อย่าผิดศีลธรรม
 
๓๒. ลูกจงจำไว้ว่า… ศัตรูวันนี้ อาจเป็นมิตรในวันหน้า 
เพราะฉะนั้น อย่าทำอะไรเขารุนแรงและเกินเลย
 
๓๓. ลูกจงสนุกกับการใช้เงิน และพร้อมกันนั้น 
ลูกต้องสนุกกับการเก็บรักษาเงินด้วย และยิ่งกว่านั้น 
ต้องสนุกกับการหาเงินอย่างไม่เป็นทุกข์ คือหาด้วยความถูกต้อง
 
๓๔. การกระทำของลูก บางครั้งยังไม่ถูกใจตนเอง 
แล้วจะให้คนอื่นทำถูกใจเราเสมอไป ได้อย่างไร 
คิดแค่นี้ลูกก็จะไม่โกรธคนอื่น
 
๓๕. ถ้าลูกกล้าอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นผู้ฉลาด 
ถ้าลูกกล้าอย่างบ้าบิ่น ก็จะเป็นคนโง่ 
ขอให้ลูกจงกล้าหาญ อย่างชาญฉลาด
 
๓๖. บาปและบุญทั้งปวงที่ลูกกำลังทำในขณะนี้ 
สักวันหนึ่งจักรวมตัวกันมาสนองแก่ลูก 
สิ่งที่ลูกได้รับอยู่ทุกวันนี้ 
เป็นผลจากการกระทำของลูกทั้งสิ้น
 
๓๗. ลูกจงจำไว้ว่า… ธรรมชาติไม่เคยให้อภัยใคร 
ใครทำอย่างใด ต้องได้รับอย่างนั้น 
แต่ธรรมชาติก็ให้โอกาสทุกคนเสมอ 
แต่คนเรา…โดยส่วนมาก ไม่ค่อยยอมรับโอกาสนั้น
 
๓๘. เมื่อมีปัญหา แก้ให้ถูกจุด จักพ้นทุกข์เร็ว 
อย่าเป็นเช่นคุณยายแก่ ๆ มองหาเข็มที่เสาไฟ เพราะมีแสงสว่าง 
แต่หาเท่าใดก็ไม่พบ เพราะเหตุว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุด 
เข็มหายในบ้าน แล้วมาหานอกบ้าน เพียงเพราะในบ้านไม่มีแสงไฟฟ้า… 
น่าขันไหมล่ะ
 
๓๙. ลูกจงจำไว้ว่า 
คนเห็นแก่เงิน คบยาก 
คนเห็นแก่งาน คบง่าย 
คนเห็นแก่ผู้อื่น คบสบาย
 
๔๐. ถ้าลูกปรารถนาให้ผู้อื่นรัก 
ลูกต้องทำตัวให้น่ารัก 
ลูกจึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น
 
๔๑. ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม 
สำคัญที่สุด…ลูกอย่าข้ามตัวเอง
 
๔๒. ผู้กล้าหาญ คือผู้ที่สามารถบังคับตัวเองได้ 
ถ้าลูกจักปลูกต้นไม้ ต้องบำรุงราก 
แต่ถ้าจะปลูกจิตใจ ต้องบำรุงด้วยศีล ด้วยธรรม
 
๔๓. ลูกเกิดเป็นคนแล้ว ต้องพยายามทำดีที่สุด 
เมื่อทำดีที่สุดแล้ว นอกนั้นแล้วแต่ฟ้าลิขิต 
โบราณว่า 
ลิขิตเป็นของฟ้า ( ผลของการกระทำ ) 
ชะตาเป็นของคน ( การกระทำของตัวเอง )
 
๔๔. ลูกควรจะยอมผิดใจกับคนสุภาพชน 
แต่อย่าผิดใจกับคนพาล 
จะเดือดร้อนอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง
 
๔๕. การไม่ระวังการใช้จ่าย เล็ก ๆ น้อย ๆ อาจทำให้ล่มจมได้ 
ดังเช่นเรือมีรูรั่วเล็กๆ อาจทำให้เรือใหญ่จมได้

 
๔๖. โรคภัยทางร่างกาย จะเข้ามาทางปาก 
ภัยพิบัติ ก็จะออกจากปากของเราเช่นกัน 
เมื่อลูกจะพูดสิ่งใด จงพิจารณาให้ดีๆ
 
๔๗. การโกรธ เป็นวิสัยของปุถุชน 
การให้อภัย เป็นวิสัยของบัณฑิต 
ลูกจะเป็นบัณฑิต จึงต้องฝึกการให้อภัย 
ด้วยความมีเมตตา เพราะเมตตาแก้ความโกรธได้
 
๔๘. การเดินทางหมื่นลี้ต้องมีก้าวแรก 
ยามลูกมีอำนาจ จงอย่าเหลิงอำนาจ 
ยามลูกมีความสุขก็อย่างหลงระเริง 
ระวังความทุกข์จักตามมา
 
๔๙. ถ้าลูกให้เงินเพื่อนยืม…ระวังจะเสียเงิน จะเสียเพื่อน จะเสียใจ 
เพราะฉะนั้นลูกอย่าให้เงินใครยืม ถ้ามีก็ให้เขาไปเลย
 
๕๐. ถ้าลูกระแวงสงสัยใครแล้ว ลูกอย่าทำธุรกิจร่วมกัน
เพราะจะมีแต่ระแวงกัน การงานไม่ราบรื่น 
ความทุกข์จะเข้ามาในจิตใจลูก
 
๕๑. เรือที่ออกทะเล ปฏิเสธคลื่นลมไม่ได้ ฉันใด 
ชีวิตของลูก ปฏิเสธอุปสรรคไม่ได้ ฉันนั้น
 
๕๒. ลูกสังเกตดูจักรู้ว่า ผู้เป็นคนดี มักอ่อนน้อมถ่อมตน 
ผู้โง่เขลามักหยิ่งยโส ทะนงตน 
คนโง่มักอวดตัวว่าฉลาด หรือยากให้คนอื่นรู้ว่าฉลาด 
จึงโอ้อวด คุยเบ่ง ทับถมคนอื่น 
ส่วนคนฉลาดมักไม่อวดตัว จักเป็นคนอ่อนน้อม ถ่อมตน 
ไม่หยิ่งยโส ไม่โอหัง และชอบประกาศความดีของผู้อื่น
 
๕๓. แมลงผึ้ง ชอบของหอมของหวาน 
แมลงวัน ชอบของเหม็นของเน่าเสีย 
ถ้าลูกชอบสิ่งที่ไม่ดี คบคนไม่ดี คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี ไปสู่สถานที่ไม่ดีแล้ว 
ลูกก็จะเปรียบเช่นแมลงวัน ซึ่งไม่มีใครชอบหรืออยากจะให้ความรัก
แต่ถ้าลูกคิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี และไปแต่เฉพาะที่ดี
ลูกก็เป็นเช่นแมลงผึ้ง คนดีใคร ๆ ก็อยากคบด้วย 
ถ้าลูกเป็นแมลงผึ้ง ลูกก็จะได้พบกับดอกไม้ 
ถ้าลูกเป็นแมลงวัน ลูกก็จะได้พบกับของเน่าเหม็น 
คำโบราณว่าไว้ ขี้เกียจ เป็นแมลงวัน 
ขยัน เป็นแมงผึ้ง
 
๕๔. ผู้ที่รู้จักประมาณตน เป็นคนฉลาด 
ลูกควรใช้จ่ายตามฐานะ ลูกจักไม่ขัดสนตลอดไป
 
๕๕. ถ้าลูกมีความพากเพียรและถ่อมตนแล้ว ภายใต้ท้องฟ้า…ลูกจักทำได้ทุกสิ่ง 
ธรรมะสอนไว้ว่า คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
 
๕๖. ถ้าลูกทำงานด้วยความรีบร้อน ร้อนรน มักทำความผิดพลาด มาให้ลูกเสมอ 
ลูกต้องทำด้วยความรวดเร็ว แบบมีสติ จึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างถูกต้องและราบรื่น
 
๕๗. การนินทาและว่าร้ายต่อผู้อื่น… มันเจ็บปวดมากว่ามีดที่กรีดเนื้อเขา มากมายหลายเท่านัก 
เมื่อลูกเข้าใจอย่างนี้แล้ว อย่านินทา อย่าว่าร้ายผู้อื่นเลย เพราะเมื่อเขาเจ็บปวดเพราะคำพูดของเราแล้ว เขาก็สามารถทำความผิดกับเราได้ เราก็เดือดร้อน
 
๕๘. คนขี้เกียจ มักอ้างว่า ยังไม่ต้องทำ 
เพราะเช้าไป เพราะเย็นไป 
เพราะร้อนไป เพราะหนาวไป 
เพราะฝนตก เพราะแดดออก 
ถ้าลูกอ้างอย่างนี้ จะทำอะไรก็จะไม่สำเร็จ
 
๕๙. ในสมัยนี้ ใครก็ชอบแต่ของดี ๆ แต่ไม่รู้ว่า อย่างไรถึงจะดี จึงขอเตือนว่า 
…อย่าดีแต่จะคิด ลูกต้องคิดแต่ดีดี 
…อย่าดีแต่พูด ลูกต้องพูดดีดี 
…อย่าดีแต่ทำ ลูกต้องทำดีดี 
…อย่าดีแต่จะคบคน ลูกต้องคบคบดีดี 
…อย่าดีแต่จะไป ลูกต้องไปดีดี 
ลูกจง คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดีดี
 
๖๐. ถ้าลูกละเลยเรื่องเล็กน้อย กระทำผิดเพียงเล็กน้อยในปัจจุบัน ลูกอาจต้องเสียใจอย่างใหญ่หลวง ในภายหน้า
คิดกับผู้อื่นไม่ดี ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นคิดไม่ดีกับเรา ในวันหน้า 
ทำกับผู้อื่นไม่ดี ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นกระทำต่อเราไม่ดี ในวันหน้า 
รังแกผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นรังแก ในวันหน้า 
โกงผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นโกง ในวันหน้า 
โกหกผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นโกหก ในวันหน้า 
เหยียดหยามผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นเหยียดหยาม ในวันหน้า 
โกรธผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นโกรธในวันหน้า 
ริษยา อาฆาตผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นริษยา อาฆาต ในวันหน้า 
ฆ่าผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นฆ่า ในวันหน้า
ในทางตรงกันข้าม… 
ถ้าลูกรักและเมตตาผู้อื่น ในวันนี้ ลูกก็จักได้รับความรักและเมตตา ในวันข้างหน้า
 

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์