Home : Green Story : Home Care ดูแลบ้าน

อย.แนะวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้องปลอดภัย

อย.แนะนำวิธีการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้องปลอดภัย หลังประชาชนกังวลเกี่ยวกับข่าวเชื้อโรคที่มีการระบาดผ่านทางเดินหายใจและการสัมผัส ทำให้ประชาชนหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคกันมากขึ้น ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ ควรอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนเสียก่อนและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยสังเกตฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย.      ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่มีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่ากำลังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS หรือโรคเมอร์ส) ทำให้ประชาชนมีความกังวลว่าจะติดโรคดังกล่าว หรือโรคอื่น ๆ ผ่านระบบทางเดินหายใจและการสัมผัส จึงทำให้ประชาชนหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์ ฆ่าเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บริเวณพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ โถสุขภัณฑ์ของอาคารบ้านเรือนทั่วไปและโรงพยาบาลจัดเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคนั้น สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1.สารในกลุ่มอัลดีไฮด์

2.สารในกลุ่มคลอรีน

3.สารในกลุ่มเกลือของคลอร์เฮกซิดีน

4.สารในกลุ่มฟีนอล และ

5.สารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดจำนวนเชื้อโรคให้อยู่ในระดับ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ไม่สามารถทำให้ปราศจากเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคได้ โดยปกติมนุษย์จะมีระบบป้องกันเชื้อโรคตั้งแต่ภายนอก คือ ผิวหนัง ซึ่งเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้ยาก ยกเว้นผิวหนังที่มีบาดแผล หรือมีรอยถลอก และยังมีระบบภูมิคุ้มกันหรือความต้านทานโรคอีกด้วย   การทำความสะอาดด้วยน้ำ สบู่ ผงซักฟอก หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดธรรมดาจะช่วยลดปริมาณ  เชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ตามพื้น ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุอื่น ๆ ในบ้านให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้เกิดโรคได้ การทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการถูบ้าน ซักผ้า ล้างจานโดยใช้น้ำและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพียงอย่างเดียวเป็นประจำก็เพียงพอแล้วสำหรับบ้านเรือนซึ่งไม่ได้มีเชื้อโรคอยู่มากมาย การทำความสะอาดนอกจากจะช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแล้วยังเป็นการขจัดแหล่งอาหาร และที่อยู่ของ เชื้อโรคด้วยแต่ห้ามลืมที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดด้วย  โดยการซัก ล้าง และทำให้แห้ง เพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้เช่นกัน


อาการเกิดพิษของสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคมีได้ตั้งแต่ เกิดการระคายเคืองผิวหนังเมื่อสัมผัส ระคายเคืองตา อาการเกิดพิษจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริเวณที่รับสัมผัส ความเข้มข้นของสาร ระยะเวลาที่รับสัมผัส หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรด – ด่างมากจะมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดอาการปวดร้อน ระคายเคืองไหม้ หากรับประทานเข้าไปจะมีอาการปวดร้อนภายในปาก คอ กระเพาะอาหาร  และลำไส้อักเสบ อาเจียน อุจจาระร่วงถ่ายเป็นเลือด ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว ไตถูกทำลาย  และในรายที่อาการรุนแรงอาจตายได้เนื่องจากการอุดตันของทางเดินหายใจ หากสูดดมไอควัน จะมีอาการไอ สำลัก ปวดศีรษะ หน้ามืด อ่อนเพลียและแน่นหน้าอก หากสัมผัสบริเวณผิวหนังจะมีอาการปวดร้อน และไหม้ หากเข้าตาจะมีอาการระคายเคืองปวดร้อนและน้ำตาไหล

 

     รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ก่อนซื้อ ก่อนใช้ ควรอ่านฉลากให้ละเอียด  โดยฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย. หากพื้นผิวสกปรกมากให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์ต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยที่มีข้อความครบถ้วน อาทิ  ชื่อสารสำคัญ ปริมาณสารสำคัญ ประโยชน์ วิธีการใช้ คำเตือน วิธีการเก็บรักษา อาการเกิดพิษ และวิธีการแก้พิษเบื้องต้น ชื่อที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตนำเข้าหรือจัดจำหน่าย ทะเบียนวัตถุอันตราย วันเดือนปีที่ผลิต เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต ภาชนะบรรจุควรอยู่ในสภาพดี และฉลากไม่ฉีกขาดหรือเลอะเลือน  ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ อ่านวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์บนฉลากให้ละเอียดก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน อินเทอร์เน็ต(http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/psiond /PSerch.asp?id=psio)หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  บริการออนไลน์ : ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย 0 2590 7385 0 2590 7308 หรือ  E-mail toxic@fda.moph.go.th

Latest stories

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์