Home : Green Story : Health

ป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด เพื่อป้องกันโรคไวรัสซิกา (Zika) ที่กำลังระบาด

กรมวิทย์ฯ ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด สถานพยาบาลส่งตัวอย่างมาตรวจไวรัสซิกาได้ทุกวันตลอด 24 ชม.-รู้ผลภายใน 8 ชม.

ป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัน เพื่อป้องกันโรคไวรัสซิกาที่กำลังระบาด

กรมวิทย์ฯ ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด สถานพยาบาลส่งตัวอย่างมาตรวจไวรัสซิกาได้ทุกวันตลอด 24 ชม.-รู้ผลภายใน 8 ชม.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด หากสถานพยาบาลพบผู้ป่วยสงสัยสามารถส่งตัวอย่างมาตรวจได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแนะหลีกเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรปได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์เมื่อวันวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยระบุว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประเทศไทยอยู่ในระดับสีแดง คือ มีการแพร่กระจายของโรคอย่างกว้างขวางในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นั้น ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยถึงสถานการณ์ข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ล่าสุดเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศสิงคโปร์มีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว 56 ราย สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการระบาด ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคนี้อย่างต่อเนื่อง 4 ด้าน ได้แก่
1.การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
2.การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา
3.การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด และ
4.การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท


รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และความพร้อมด้านการดูแลรักษา ตลอดจนการควบคุมแมลงพาหะนำโรค คือ ยุงลาย ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้เหลือง และเนื่องจากประเทศเราอยู่ในเขตร้อน จึงเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของยุงพาหะและเชื้อไวรัส ประชาชนควรทายาป้องกันยุงกัดตลอดเวลาที่ออกนอกอาคาร หรือเข้าไปในสวนยาง สวนปาล์ม สวนผลไม้

นพ.อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรติดเชื้อไวรัสซิกา 2 วิธี คือ

1.การตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกา ในตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และน้ำลาย ด้วยวิธี Real-time RT-PCR สามารถรู้ผลได้ภายใน 8 ชั่วโมง

2.การตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อไวรัสซิกา ในตัวอย่างซีรัม ด้วยวิธี ELISA

หาก พบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสซิกา สถานพยาบาลทุกระดับสามารถส่งตัวอย่าง มาที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปิดรับตัวอย่างทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถส่งตัวอย่างตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 14 แห่ง ที่ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ


อย่างไรก็ตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไข้ซิกาที่ดีที่สุดคือ
1. ประชาชนต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด
2. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในและนอกบ้าน
3. ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด
4. ทายาป้องกันยุงกัด
5. นอนกางมุ้ง
6. หลีกเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
7. ทั้งนี้หากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด แล้วมีอาการออกผื่น มีไข้ ตาแดง ปวดข้อปวดศีรษะ โดยอาการจะปรากฏหลังผู้ป่วยได้รับเชื้อภายใน 3-12 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย เนื่องจากมีรายงานจากประเทศอิตาลีว่าเชื้อไวรัสซิกาสามารถอยู่ในน้ำอสุจิได้ นานถึง 6 เดือน


วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2559

Latest stories

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์