Home : Green News : ข่าวสารโปรโมชั่น GreenShopCafe

เพิ่มบริการจัดส่งโดย EMS

GreenShopCafe เพิ่มบริการจัดส่งโดย EMS เป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้า และคิดค่าส่งในอัตราพิเศษ ลด 10% จากอัตราปกติจาก ปณ.ไทย เพื่อช่วยลูกค้าในช่วงโควิด-19

เพิ่มบริการจัดส่งโดย EMS
GreenShopCafe เพิ่มบริการจัดส่งโดย EMS เป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้า 
และคิดค่าส่งในอัตราพิเศษ ลด 10% จากอัตราปกติจาก ปณ.ไทย เพื่อช่วยลูกค้าในช่วงโควิด-19

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ จากตะกร้าสินค้าได้ 
โดยระบบจะแสดง อัตราค่าบริการไว้ให้ทราบ ตามภาพ 


เพิ่มบริการจัดส่งโดย EMS


ค่าจัดส่ง EMS คิดตามน้ำหนัก
*นำหนักที่ใช้คำนวน เป็นหนักรวมของสินค้าในภาชนะและหีบห่อ (กล่องและสิ่งห่อหุ้ม)
* GreenShopCafe คิดค่าส่งในอัตราพิเศษ ลด 10% จากอัตราปกติจาก ปณ.ไทย เพื่อช่วยลูกค้าในช่วงโควิด-19
 • 1 กิโลกรัมแรก 60 บาท
 • 1-2 กิโลกรัม 87 บาท
 • 2-3 กิโลกรัม 119 บาท
 • 3-4 กิโลกรัม 137 บาท
 • 4-5 กิโลกรัม 155 บาท
 • 5-6 กิโลกรัม 191 บาท
 • 6-7 กิโลกรัม 227 บาท
 • 7-8 กิโลกรัม 263 บาท
 • 8-9 กิโลกรัม 299 บาท
 • 9-10 กิโลกรัม 335 บาท
 • เกิน 10 กิโลกรัม ทีมงานจะติดต่อท่าน
ตรวจสอบอัตราค่าส่ง จาก ปณ.ไทย 

ติดตามสถานะส่งของ (ปณ.ลงทะเบียน EMS, EcoPost, Logic Post)ข่าวสารจากไปรษณีย์ไทย

เพิ่มบริการจัดส่งโดย EMS GreenShopCafe.com
 
ไปรษณีย์ไทย : แนวทางการให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
      จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานที่ต่าง ๆ จำเป็นต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว ไปรษณีย์ไทย ตระหนักถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไปรษณีย์ไทยจะยังคงปฏิบัติภารกิจหลักในการเป็นผู้นำในการรับฝาก ส่งต่อ นำจ่าย สิ่งของให้กับประชาชนชาวไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใย และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 

ไปรษณีย์ไทย ขอยืนยันว่า จะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย และพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตามคำสั่งปิดของราชการ จำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 

ในส่วนของการให้บริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครและไปรษณีย์จังหวัด นั้น ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
  ·       เคาน์เตอร์บริการ เว้นช่องบริการ 1 ช่อง 
  ·       ตีเส้นระยะห่าง 1 เมตร สำหรับคิวรอใช้บริการ 
  ·       เว้นเก้าอี้นั่ง 1 เมตร 
  ·       ฉีดเช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที 
  ·       บริการเจลทำความสะอาดมือ 
  ·       ให้ผู้ปฏิบัติงานใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือบ่อย ๆ 

ส่วนที่ทำการไปรษณีย์แห่งอื่นทั่วประเทศ ได้มีมาตรการฉีด-เช็ด-บริการเจลฆ่าเชื้อด้วยเช่นกัน และที่ศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งได้ดูแลความสะอาดไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไปรษณียภัณฑ์จากต่างประเทศทุกชิ้นก่อนนำส่งให้กับมือผู้รับปลายทาง 

ในการนำจ่ายสิ่งของ ไปรษณีย์ไทย กำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคนตรวจร่างกายก่อนออกนำจ่ายทุกครั้ง สำหรับสิ่งของที่ต้องมีการลงนาม ผู้รับไม่ต้องลงนามรับสิ่งของเป็นการชั่วคราว เพื่อเว้นห่างระยะปลอดภัย (Social Distancing) และบุรุษ

ไปรษณีย์จะกล่าวว่า “อย่าลืมล้างมือนะครับ” กับผู้รับ เพื่อแสดงความห่วงใยกับผู้ใช้บริการ ไปรษณีย์ไทย จะอยู่เคียงข้างคนไทยแม้ในภาวะวิกฤต เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยทั่วประเทศ ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย #ไปรษณีย์ไทยอยู่ใกล้คุณ

---------------------------

ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Real time จาก กรมควบคุมโรค คลิก

อัปเดตข่าวสารของ ปณท :-
 
- ไปรษณีย์ไทย ประกาศเปิดให้บริการตามปกติในช่วงวิกฤต COVID-19 คลิก
 
- ไปรษณีย์ไทย เข้มงวดมาตรการความสะอาดไปรษณีย์ขาเข้าระหว่างประเทศป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส คลิก
 
- ไปรษณีย์ไทย ห่วงใยคนไทย ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19 ทุกที่ทำการทั่วประเทศ  คลิก
 
- ไปรษณีย์ไทย ฆ่าเชื้อโรคสิ่งของขาเข้าจากต่างประเทศ นำร่องศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ป้องกันโรค Covid-19  คลิก
 
-ไปรษณีย์ไทยรับมอบเจลล้างมือจากองค์การสุราฯ เดินหน้าสกัดไวรัส COVID – 19  คลิก

-รมว.ดิจิทัลฯ กำชับมาตรการสกัด “Covid-19” ในเส้นทางไปรษณีย์ เผยความพร้อมรับมือ Covid -19 มั่นใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยปลอดภัย 100% : คลิก
 
-ไปรษณีย์ไทย แจงไม่มีเจ้าหน้าที่ติดไวรัส COVID-19  คลิก
 
-ไปรษณีย์ไทย พร้อมให้บริการส่งหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถึงมือคนไทยทั่วประเทศ : คลิก
 
- มาตรการความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 - ที่ทำการไปรษณีย์: การเว้นระยะห่างความปลอดภัย Social Distancing คลิก

ภาครัฐเอกชน-คนไทยส่งหน้ากากอนามัย ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ฟรี!! ไปรษณีย์ไทย“ส่งความห่วงใย ส่งให้สู้ภัย COVID-19” คลิก
เพิ่มบริการจัดส่งโดย EMS GreenShopCafe.com
 
เพิ่มบริการจัดส่งโดย EMS GreenShopCafe.com
 

Latest stories

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์