Home : Green Story : Health

กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหญ่วัยสูงอายุ กลุ่มที่ควรใส่ใจ ที่ไม่ควรมองข้าม

ในยุค Aging society ที่มาเยือนสังคมไทยแล้ว ผู้บริโภครุ่นใหญ่วัยสูงอายุ เป็นกลุ่มที่ควรใส่ใจ ไม่ควรมองข้าม เป็นอันขาด

กลุ่มผู้บริโภครุ่นใหญ่วัยสูงอายุ กลุ่มที่ควรใส่ใจ ที่ไม่ควรมองข้าม
 ในยุค Aging society ที่มาเยือนสังคมไทยแล้ว และจะขยายตัวใหญ่ขึ้น มากขึ้นอีก ในอนาคตไม่ไกล จากจำนวนประชากรวัยเกษียณที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี จากนี้ไป  ซึ่งสำหรับกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหญ่วัยสูงอายุ วัยเกษียณเหล่านี้ แท้จริงแล้ว เป็นกลุ่มที่ควรใส่ใจ ไม่ควรมองข้าม เป็นอันขาด ด้วยเหตุผลในหลายๆ ด้าน อย่างที่ในบทความเรื่อง "Aging Society อย่ามองข้ามผู้บริโภครุ่นใหญ่.  ของท่านอจ. ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ได้เขียนไว้ด้วยมุมมองและคำแนะนำที่น่าสนใจ ดังที่คัดมาฝากเอาไว้ที่นี่แล้ว 

Aging Society อย่ามองข้ามผู้บริโภครุ่นใหญ่


18 กันยายน 2563 | โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ | คอลัมน์ รัดเข็มขัด ขจัดความเสี่ยง กับ ดร.เรือบิน 117
เจาะลึกแนวทางการตลาดของธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุ ที่ถือเป็น Mega Trend ท้าทายในระดับโลก เพราะผู้สูงอายุในยุคใหม่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จึงทำให้ไม่สามารถทำการตลาดหรือสื่อสารแบบเดิมๆ ได้
ในขณะที่สังคมกำลังให้ความสนใจกับความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ ผู้บริโภครุ่นใหญ่คือกลุ่มที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน ปัจจุบัน Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุ ถือเป็น Mega Trend ที่ท้าทายในระดับโลก หลายประเทศทั่วโลกเริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุ อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นก็กลายมาเป็น Super Aged Society แล้วเพราะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 28% ส่วนประเทศไทยเองก็ได้เข้าสู่ Aging Society แล้วเช่นกันโดยพบว่าในปี 2563 มีอัตราประชากรสูงวัยมากถึง 26% และคาดว่าในอนาคตจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 
เมื่ออัตราส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วัยทำงานจะต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้น รวมถึงเงินภาษีที่รัฐจำเป็นต้องจัดสรรเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุมากขึ้น สวนทางกันกับสัดส่วนของผู้ที่เป็นกำลังในการจ่ายภาษีที่ลดน้อยลง ดังนั้น สังคมผู้สูงอายุจึงส่งผลกระทบกับประเทศไทยทั้งในด้านตลาดแรงงาน กำลังบริโภค และงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้รัฐต้องเตรียมมาตรการรับมือให้พร้อมในอนาคตอันใกล้นี้
 
 
 
รู้จักชาว Silver gen - ผู้สูงอายุยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ท่ามกลางผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุนั้น ก็ยังมีโอกาสรออยู่ จากการศึกษาข้อมูลจาก Neilson ซึ่งได้ให้คำจำกัดความว่าผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปไว้ว่า Silver Gen โดยพบลักษณะสำคัญคือ เป็นวัยเกษียณที่มั่งคั่ง เนื่องจาก 20-30% ของประชากรกลุ่มนี้มีระดับรายได้กลาง-สูง และมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น และจากสถิติช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า อายุของคนที่เป็นกำลังซื้อหลักเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งในนั้นเป็นชาว Silver Gen โดยมีพฤติกรรมสำคัญที่แตกต่างจากผู้สูงอายุในอดีตคือ การใช้เทคโนโลยี
 
โดย Neilson พบว่า 90% ของกลุ่ม Silver Gen มีมือถือ และมากกว่าครึ่งใช้สมาร์ทโฟน และอีกสถิติที่น่าสนใจจาก Ipsos ยังพบอีกว่า ผู้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ต และ เป็นนักช้อปออนไลน์ตัวยง รวมถึงใช้เทคโนโลยีไม่น้อยไปกว่าวัยรุ่นและวัยทำงาน โดยเพิ่มขึ้นถึง 100% เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้ว
 
 
การเติบโตของชาวสูงวัยย่อมมีผลกับการตลาดอย่างแน่นอน เพราะพวกเขาจะกลายมาเป็นกลุ่มหลักที่มีกำลังซื้ออีกกลุ่มหนึ่ง จากการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าพบว่า ผู้บริโภคชาว Silver Gen ยินดีจะจ่ายมากขึ้นหากสินค้าและบริการตอบโจทย์เรื่องคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราคาน้อยลง และยึดติดกับแบรนด์น้อยลง อีกทั้งยังตามทันแฟชั่นมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่า ตลาดสูงวัยนับเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสอีกมาก แต่ด้วยผู้สูงวัยมีความคิดต่าง การทำการตลาดกับกลุ่มสูงวัยในยุคนี้ จึงต้องมีความพิเศษมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
 
 
เข้าใจและเข้าถึงตลาดสูงวัยด้วยการทำ Customer Personas
เมื่อผู้สูงวัยในปัจจุบันแตกต่างจากผู้สูงวัยในอดีต เราจึงไม่สามารถทำการตลาดหรือสื่อสารแบบเดิมๆ เพื่อเจาะกลุ่มนี้ได้อีกต่อไป บวกกับไลฟ์สไตล์และความต้องการที่หลากหลาย ดังนั้นการทำ Customer Persona จึงเป็นตัวช่วยสำคัญของนักการตลาด เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพราะจะช่วยให้เราตอบสนองลูกค้าได้ดีขึ้น ลึกขึ้น ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การหาจุดขายทางการตลาด การกำหนด Pricing Model และการวางแผนช่องทางการเชื่อมต่อกับลูกค้า เพื่อการขายและการสื่อสารของแบรนด์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าให้ตรงใจชาวสูงวัยยิ่งขึ้น
 
 
สร้าง Personas ลูกค้าสูงวัยให้แม่นยำด้วยการใช้ Data
การสร้าง Persona ให้มีความแม่นยำนั้นจำเป็นต้องอาศัย Data เพื่อวิเคราะห์และนำมาซึ่งการสร้าง Persona แต่ละ Segment โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสูงวัยที่ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่องทางออนไลน์จึงกลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ที่จะเก็บบันทึกพฤติกรรมของพวกเขา ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ความสนใจ ไปจนถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ให้ธุรกิจในการนำไปต่อยอดเพื่อทำการตลาดได้ทั้งสิ้น ทำให้เราสามารถนำเสนอสิ่งที่ตรงใจพวกเขา และมีโอกาสสร้างฐานลูกค้าประจำในอนาคตได้ ดังนั้นการมีข้อมูลของลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ

เมื่อวิเคราะห์ออกมาเป็น Persona ต่างๆ แล้ว ต่อไปนักการตลาดต้องกลับมาดูว่าพื้นฐานทางชีวิต ประสบการณ์ที่ผ่านมา ความคาดหวัง และความต้องการของแต่ละ Persona จะสามารถนำมาสร้างเป็น Insight ทางการตลาดได้อย่างไร จนสามารถผนวกรวมกันกลายเป็น Concept ของการสื่อสารทางการตลาดออกมาได้ตรงใจกับกลุ่มสูงวัยมากที่สุด โดยมี Data เป็นตัวช่วยในการจัดกลุ่มลูกค้านั่นเอง
 
ในวันนี้ ผู้สูงวัยมีไลฟ์สไตล์ ความคิด และความต้องการแตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง ภาพจำที่เราคุ้นเคยกับภาพผู้สูงวัยที่จะต้องนั่งเหงาอยู่บ้าน ไม่เข้าใจในเทคโนโลยี เริ่มจะไม่มีให้เห็นแล้ว เพราะในทุกวันนี้ผู้สูงวัยทั้งในไทยและทั้งโลกได้ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หากแบรนด์หรือองค์กรต้องการเจาะตลาดผู้สูงวัย เพื่อคว้าโอกาสสำคัญนี้ไว้ จะต้องทำความเข้าใจในพฤติกรรมของ Silver Gen รวมถึงต้องมี Data เชิงลึกเพื่อใช้วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อการสร้างเครื่องมือทางการตลาดให้ตรงจุด ที่จะช่วยให้เราสามารถครองใจลูกค้าสูงวัยได้ เพราะในวันข้างหน้าผู้สูงวัยจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกในหลาย ๆ ด้านนั่นเองครับ


18 กันยายน 2563
โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์
คอลัมน์ รัดเข็มขัด ขจัดความเสี่ยง กับ ดร.เรือบินPhoto: Designed by Freepik
 

ข้อมูลบริการ

GreenShopCafe.com ร้านสินค้าสุขภาพออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สินค้าสุขภาพ ออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดเคมีอันตราย นวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

จากแบรนด์ดีๆ มากมายหลายหลาก เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ใส่ใจและเลือกสรรแต่สิ่งดีมีคุณภาพสำหรับตัวเองและครอบครัว

จ่ายผ่านบัตรบนระบบของ KTC ปลอดภัย 100%

GreenShopCafe ใช้ระบบตัดบัตรเครดิต KTC PayGate ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยระดับสากล การระบุข้อมูลบัตรที่จะกระทำบนระบบเซอร์เวอร์ของ KTC PayGate จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุด และ GreenShopCafe ไม่เก็บเลขบัตรและข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าทั้งสิ้น

Credit Card Accept & Payment Gateway support by KTC PCL
© กรีนช็อปคาเฟ่ GreenShopCafe.com สงวนลิขสิทธิ์